Odstąpienie od umowy

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. KONSUMENT ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (m.in. odzież na specjalne zamówienie i według projektu klienta) wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA .
5. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
6. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym KONSUMENT wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
8. Poniżej znajduje się link do formularza odstąpienia od umowy
www.deeprunwear.com/pliki/formularz_odstapienia_od_umowy_DeepRunWear_com.pdf

§ 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (m.in. odzież na specjalne zamówienie i według projektu klienta) wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA .

§ 9. REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru KUPUJĄCY ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
-
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
-
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
-
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wad.
3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt własny.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
5. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KUPUJĄCYM jest przedsiębiorca,SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
7. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pod tym linkiem mogą Państwo ściągnąć wzór formularza odstąpienia od umowy: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY